De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark

Kort om projektet

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har i samarbejde med Neil Beagrie udarbejdet den netop offentliggjorte rapport ”Permanent Access to ejournals in Denmark”. Rapporten præsenteres og drøftes på en DEFF workshop d. 12. november. Som det fremgår af DEFFs invitation til workshoppen er udfordringen, at bibliotekernes adgang til digitalt materiale er sikret gennem licensaftaler, hvor bibliotekerne abonnerer i stedet for at købe adgang til digitalt materiale. De fysiske kopier findes ikke længere og ”Risikobilledet er mistet
adgang til licensbelagt materiale indkøbt for mange hundrede millioner kroner af danske uddannelsesbiblioteker pga. ufuldstændige aftaleforhold eller manglende arkivløsninger1”.
I rapporten drøftes mulighederne for at give permanent adgang til e-journals i Danmark, og Neil Beagrie kommer med 8 anbefalinger til, hvordan dette kan ske samt to forslag til løsning (Portico og Global LOCKSS). Formålet med dette projekt er at tage fat på en række af disse anbefalinger og med en koordineret og fælles indsats at få løftet den danske indsats og få skabt en løsning på det længe drøftede spørgsmål om permanent adgang til videnskabelige publikationer.

Begrundelse for tilsagn

I forbindelse med DEFF’s projektkald 2014 har styregruppen for DEFF besluttet at give tilsagn til projektet ”De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige ejournals i Danmark” ved DTU Bibliotek. Som nævnt i denne ansøgning er det en forudsætning for projektets gennemførsel, at DEFF stiller relevante oplysninger og materiale til rådighed for projektet. Der kan umiddelbart ikke findes ressourcer til
dette i DEFF’s sekretariat, og derfor har styregruppen for DEFF besluttet at bevillige et tilsagn til DTU Bibliotek på 500.000 kr. til at løfte denne indsats. Ressourcer til udførsel af den konkrete opgave kan både placeres i DEFF sekretariatet og/eller hos DTU Bibliotek eller andre medansøgere på projektet. Den konkrete udmøntning af tilsagnet aftales ved projektets start mellem DTU Bibliotek og DEFF.

Kontakt

Bibliotekschef DTU: Gitte Bruun Jensen