Data Management i praksis

Kort om projektet

Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis. I projektet implementeres tjenester til understøttelse af alle dele af data management livscyklus, og projektet kommer således bredt rundt om indsatsområdet. Tjenesterne vil omfatte værktøjer til træning af forskere og udarbejdelse af data management planer, samt den praktiske håndtering, indsamling og bevaring af forskningsdata. Dermed skabes mulighed for at opsamle, dele, formidle, videreudnytte, videreudbygge, citere, kontrollere og bevare forskningsdata, hvorved forskere forbedrer synligheden, troværdigheden og værdien af deres forskning.

Begrundelse for tilsagn

Styregruppen for DEFF har behandlet jeres ansøgning og har vurderet, at ansøgningen i tilstrækkelig grad lever op til vurderingskriterierne i projektkaldet, og der gives derfor tilsagn.

I forbindelse med behandlingen af jeres ansøgning, havde styregruppen for DEFF følgende kommentarer til projektet:
· Det er afgørende for den kommende indsats på data management-området, at indsatsen er koordineret og velstruktureret på tværs af samtlige aktører. Derfor anbefaler styregruppen for DEFF, at ansøgningen sendes til kommentering hos det kommende Nationale Forum for Forskningsdata Management.
· Styregruppen for DEFF lægger stort vægt på projektets evaluering og evne til at dokumentere resultater og effekt. Der kan derfor med fordel opstilles mere specifikke succeskriterier og målsætninger i forbindelse med evaluering af projektet.
· Projektet kan med fordel overveje komplikationer og etiske problemstillinger ved genbrug af data.
· I forbindelse med de specifikke HUM-cases anbefales det, at der i højere grad inddrages cases, der både omfatter digitaliserede kildematerialer og de forsknings og analysedata, der knytter sig hertil. Dette kan f.eks. ske gennem inddragelse af endnu en case.
Samlet bevilling: 4.522.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Kontaktperson Statsbiblioteket: Bjarne Andersen