Data-demokrati: Datadannelse på biblioteket

Kort om projektet

Internet of things med sensorer, netværk og kameraer overalt skaber en ny teknologisk tidsalder. I kombination med sociale medier og intelligente søgemaskiner indsamles gigantiske datamængder non-stop: big data er en realitet og en datarevolution er i gang. Afkastet indtil nu har været et kæmpe erhvervspotentiale og begrænset regulering - til tider sammenlignet med 1800-tallets “wild west”. Data har skabt nye måder at drive forretninger på, men kan også kan give borgerne nye værktøjer til medbestemmelse i lokalsamfundet. Inddragelse af borgere og lokalsamfund i diskussioner om privacy og potentialet for samskabelse og demokratisk indflydelse via data er endnu ikke sket i Danmark.

Projektet skal afklare, hvordan biblioteket kan bygge bro til interesserede borgere, og hvordan disse i samarbejde med hinanden, offentlige instanser eller erhvervslivet kan bruge data til at træffe bedre beslutninger og generere viden ved brug af dataværktøjer og -visualisering. Vi taler her både om “flow ud” - det vil sige, hvad de data, vi afgiver, bruges til og “flow ind” - det vil sige, hvordan borgerne selv kan udnytte de data, som i stigende grad er til rådighed: datadannelse.
Projektet skal være et indspark til en ny strategisk rolle for folkebiblioteket ift. fremtidens datasamfund samt udvikle nye læringsaktiviteter og skalerbare koncepter, som kan bruges af alle biblioteker. Projektet udforsker et nyt område, og har derfor internationale partnere med, der kan bidrage med ny viden på området.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Aarhus Kommune tilskud på 975.000,00 kr. til Data-demokrati: Datadannelse på biblioteket.
Samlet bevilling: 975.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Sidsel Bech-Petersen
sibp [at] aarhus.dk