Danskernes Digitale indhold

Kort om projektet

Konceptudvikling og vurderingsgrundlag af app, der præsenterer, overskueliggør og stimulerer produktion af dansksproget internetindhold for at ligestille medier. Internettet bliver personaliseret, engelsksproget og skaber filterbobler. Derfor skal bibliotekerne tilbyde serendipitet og opdagelsen af nyt indhold. Modningen undersøger:

- Kuratering af digitalt indhold og kilder samt afgrænsning af emner, i første omgang blogs og netartikler - netproduceret materiale kræver ikke rettighedsaftaler, når indhold ikke ændres og afsender er tydelig
- Datalogistik (server-struktur, crawlere, der høster indhold)
- Brugerbehov ift. muligt brugerinterface, proof-of-concept
- Driftsmuligheder og ressourcekrav
- DDB integration i app’en, ex. BPI og Litteratursiden samt drupal platformen
- Markedsføring af app’en, historien om at samle og tilgængeliggøre dansk netkultur + effekt af at folk får mere viden, som de ikke vidste fandtes og derved bliver klogere
- Potentielle samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Ballerup Bibliotekerne, Københavns Biblioteker, Slagelse Bibliotekerne, Vejle Bibliotekerne, Greve Bibliotek, Køge Bibliotekerne

Begrundelse for tilsagn

På baggrund af de for DDB’s projektpuljen gældende vurderingskriterier er der i behandlingen af ansøgningen blevet lagt vægt på, at projektet ”Danskernes Digitale Indhold” kan have væsentlig strategisk værdi for den samlede bibliotekssektor.

Projektet er relevant i forhold til DDB’s mission om at sikre alle borgere nem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold via digitale platforme og vil udvide bibliotekernes udbud af udvalgt medieindhold med blogs og netartikler. Det er en løsning, hvor biblioteket placerer sig som relevant i sin tid i forhold til nye og aktuelle materialetyper og tilbyder en løsning på den udfordring, det er at finde frem til aktuelt og kvalitetsmæssigt netindhold uden om de kommercielle tjenester – og deres uigennemsigtige algoritmer.

Projektets resultat må antages i høj grad at have potentiale for brugerværdi, og projektet har et klart nationalt sigte. Projektet findes at have en høj grad af kompleksitet, men ansøger argumenterer overbevisende for projektets gennemførlighed med en detaljeret projektplan og samarbejder med relevante partnere. Det er imidlertid DDB’s vurdering, at det kun i middel grad er sandsynligt, at projektet efterfølgende kan realiseres, idet det er usikkert, om og hvordan bibliotekerne ønsker at drive en sådan tjeneste i fællesskab.
Samlet bevilling: 341.440 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne