Dansk Topografi, Portrætter og Diverse

Kort om projektet

De tre delprojekter vil give en oversigt over, hvilke
geografiske lokationer, personer og emner, vi har
billeder af i vores samlinger. Dette til brug, når vi
har lånerhenvendelser og som forberedelse til
ompakning, stregkodning, digitalisering og
crowdsourcing.
Projektet vil gøre samlingerne tilgængelige for
vores brugere via excel ark / database på
hjemmesiden, og det vil gøre arbejdsgangene
smidigere for os selv.
Samlet bevilling: 190.973 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Anders Cato
aca [at] slks.dk