Dannelse gennem læsning og produktion af visuelle fortællinger

Kort om projektet

Formålet er at udvikle bibliotekernes viden og formidling inden for visuelle fortællinger i spil, animation og tegneserier med henblik på at kvalificere børn og unges læsning af multimodale tekster og produktion af visuelle fortællinger. Det sker i samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og professionelle aktører. Bibliotekernes rolle er, at tilbyde børn og unge lige muligheder for at deres læsning og produktion af visuelle fortællinger kvalificeres uafhængigt af tilbud i skole og hjem