Creatown - create your own creative town

Kort om projektet

Creatown skabes af 60 unge, der gennem intensive lærings- og dannelsesforløb afprøver nye terier og metoder til udvikling af et dynamiske fællesbibliotek: et centrum for fællesskab, som skaber lyst til læring og (ud)dannelse og sikrer en kreativ byudvikling i et socialt belastet område. Et 406 m2 stort laboratorium og fagprofessionel sparring stilles til rådighed for eksperimenter og konceptudvikling i 3 spor. Resultaterne indgår i Modelprogrammet for folkebiblioteker.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Herlev Kommune tilskud på 905.000,00 kr. til Creatown - create your own creative town.
Samlet bevilling: 905.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Herlev Bibliotekerne