Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter

Kort om projektet

Projektet vil for det første udvikle e-læringsforløb og -produkter
gennem såkaldt co-creation. Dette gøres ved i samarbejde mellem
institutioner og med inddragelse af de studerende i
udviklingsprocessen, hvilket medfører en styrkelse af
informationskompetencerne. Produkterne skal kunne anvendes
på tværs af uddannelsesbiblioteker.For det andet skal det udfordre
bibliotekernes traditionelle opfattelse af, hvordan de studerende
bedst håndterer information i faglige sammenhænge. Dette skal ske
med en undersøgelse af studerendes informationspraksis. For det
tredje skal projektet kompetenceudvikle de medarbejdere på
bibliotekerne, som arbejder med styrkelse af de studerendes
informationskompetence i det digitale læringsmiljø. Dette skal bl.a.
ske med brug af viden og produkter fra det tidligere DEFF-projekt
”E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices”.

Kontakt

Kontaktperson Århus Universitet: Per Lindblad Johansen