Børn på kanten

Kort om projektet

Projektets deltagere er 4 landsbyskoler med fælles ledelse skole/dagtilbud. De to af skolerne har erfaring med entreprenante læreprocesser gennem 5 år - for de to andre er det helt nyt. På alle skoler er der én skolebibliotekar til alle læringscenterfunktionerne. De udfordringer de 4 lokalsamfund står med, skal børnene inddrages i løsningen af. Der skal arbejdes på tværs af de 4 skoler omkring uddannelse af lærerne i entreprenørskabsdidaktik. Projektet organiseres af det tværgående skolebibliotekarteam i tæt samarbejde med skolelederne og borgerforeningerne. Skolereformens muligheder medtænkes.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Projektet er solidt og nytænkende med klart sigte på at virkeliggøre reformens
intentioner om inddragelse af det omgivende samfund. Det er spændende,
at projektets fire skoler vil samarbejde om at udvikle en entreprenørskabsdidaktik
samt afdække det pædagogiske læringscenters rolle i entreprenante
læreprocesser.