Bookeaters Convention on Tour

Kort om projektet

Projektet har til formål at positionere bibliotekerne som en attraktiv aktør for et litterært vækstlag i samklang med unges præferencer omkring deltagelseskultur og at udvikle kulturtilbud i samskabelse mellem unge og biblioteket. Projektet afvikler en række litterære Conventions udvikiet af unge og projektbibliotekerne understøtter dette med litterære Talentcamps.

Begrundelse for tilsagn

Ud af et samlet projektbudget på 1.941.000 udgør udgifter til konsulenter
828.000 kr. Hele denne post tænkes dækket af tilskuddet fra
Udviklingspuljen til folke- og skolebiblioteker. Udviklingspuljen til folke- og
skolebiblioteker er øremærket til biblioteksudviklende projekter, der er
fagligt forankret i bibliotekssektoren og som primært er drevet af ansatte i
bibliotekssektoren. Dette for at sikre ejerskabet og den faglige koordinering
med bibliotekernes daglige praksis. Derfor er tilskuddet til konsulenter i
dette projekt nedskrevet med 400.000 kr. Det er Kulturstyrelsens
vurdering, at projektet stadig kan gennemføres på forsvarlig vis, dog i en
nedskaleret udgave.Ansøgningen indstilles til delvist tilsagn på 748.000 kr. Det er en
bevillingsforudsætning, at projektholder indsender revideret budget til godkendelse
senest 1. april 2015.
Samlet bevilling: 748.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek