Biblioteksgenerator - Fra samling til samskabelse

Kort om projektet

Projektet undersøger hvordan det fysiske biblioteksrum kan understøtte bibliotekets rolle som brugerdrevet og fællesskabs-skabende, også uden personale. I projektet skabes en række fleksible fysiske installationer, der understøtter målgruppens behov for at skabe og samarbejde. Målet er at disse installationer skal udvikles og testes i samarbejde mellem projektpartnere med særlige viden og målgruppen, for dermed at øge medejerskab.

Begrundelse for tilsagn

Ansøgningen indstilles til projektmodning med følgende begrundelse:
Den del af projektet ”Biblioteksgenerator - Fra samling til samskabelse” der omhandler fleksible fysiske installationer anses ikke for at have den fornødne nyhedsværdi og vurderes ikke at kunne tilføre ny afgørende udvikling jf. allerede gennemførte projekter, som der kan hentes viden fra, f.eks. projektet Lokalsamfundets Innovationsrum. Hvorimod den del af projektet, der handler om, hvordan det fysiske biblioteksrum kan understøtte bibliotekets fællesskabsskabende rolle herunder specielt den del, der omhandler brug af rummet uden personalets tilstedeværelse, kan generere ny viden og værdi. Bevillingen gives til modning af denne del af det ansøgte projekt.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne