Biblioteksformidling - fra ord til data & handling

Kort om projektet

Projektet vil følge op på modelprogrammet for folkebiblioteker og udvikle nye
præsentationsformater i bibliotekets fysiske rum . Bibliotekerne har en lang tradition for at lave ”udstillinger” af fysiske materialer i biblioteksrummet, men der er kun i ringe grad arbejdet konceptuelt med det. Projektet vil arbejde kvalificeret med data om materialesamlingerne og få dokumenteret viden om effekten af denne fysiske formidling og undersøge rummets betydning for formidling og dermed brug af materialerne. Erfaringerne kan anvendes både i det betjente og det ubetjente bibliotek.

Indrapportering

Samarbejdspartnere

Solrød Bibliotek, Allerød Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil arbejde konceptuelt med biblioteksformidling ved hjælp af data om materialesamlingerne. Projektet vurderes som nyskabende, idet der arbejdes systematisk med dokumentation af effekterne af den fysiske formidling og rummets betydning. Erfaringer fra projektet kan anvendes både i det betjente og det ubetjente bibliotek og har dermed stort potentiale for de åbne biblioteker. Der er ligeledes et nationalt perspektiv i mulighederne for udbredelse til landets øvrige folkebibiblioteker via best practice samt genanvendelige modeller for arbejdet med udstillinger i det fysiske bibliotek.
Samlet bevilling: 208.200 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Københavns Biblioteker