Bibliotekets Blinde Vinkler

Kort om projektet

Ifølge Biblioteksloven er folkebiblioteket for alle. Med de senere års bølger af biblioteksudvikling, som har fokuseret på fx at gå fra samling til forsamling, har folkebiblioteket søgt at manifestere sig som offentligt mødested for mennesker med forskellig baggrund og dermed også et sted, som bruges af og tiltrækker folk fra forskellige sociale og kulturelle lag, som det formuleres af SLKS i indsatsen for 2019 ”biblioteket som kulturelt omdrejningspunkt for fællesskaber”.

I Vejle ser vi, at der er dele af kommunens mangfoldige befolkning, som vi ikke ser på biblioteket. Det foranlediger spørgsmålet: Er vi for alle? Er der noget, vi har overset? Er der noget i vores opbygning, indretning eller indhold som ekskluderer, hvor vi gerne vil inkludere? Er der blinde vinkler i vores præsentation af materialer, formidling eller indretning? Har vi - ubevidst - indrettet os med strukturer og omgivet os med materialer, som spænder ben for vores sigte med at være et sted for inkluderende fællesskaber? Vores tese er, at vi, for at sikre vores virke som kulturelt omdrejningspunkt for fællesskaber af mangfoldig karakter, må tage et kritisk blik på bibliotekets historie og praksis - herunder beholdning, indretning og formidling.

Projektets sigte er at afdække og udvikle på baggrund af borgernes oplevelser af bibliotekets formidling, materialepræsentation og arrangementer og få blik for mulige strukturelle eksklusioner samt have fokus på, hvordan vi selv kan gøre tingene anderledes.

Samarbejdspartnere

Esbjerg Kommunes Biblioteker og Fredericia Bibliotek
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Igangværende:
til

Kontakt