Biblioteket som literacyagent!

Kort om projektet

Med en satsning på samspillet mellem bibliotek, børnehaver og pædagoguddannelse vil projektet arbejde med børns early literacy i et udviklingsperspektiv, idet børnelitteraturen bruges som platform for deltagelse i skriftsprogsfællesskaber udfoldet i digital og analog legekultur og kulturelle udtryksformer. Projektet inddrager børn som medproducenter af litterære oplevelsesverdener og pædagogstuderende integrerer både et sprog- og inklusionsperspektiv i projektet. Vi arbejder med nyere danske billedbøger, både den analoge og den digitale, i værkstedsforløb i institutioner og på biblioteker.

Begrundelse for tilsagn

Projektet er perspektivrigt og nytænkende i forhold til at udnytte potentialerne i børnelitteratur, både i traditionelle og nye medier. Der er tale om en bred og eksperimenterende tilgang til early literacy-begrebet, som potentielt kan fange mange børn og dermed styrke arbejdet med tidlig skriftsprogstilegnelse på tværs af dagtilbud og folkebiblioteker. Kulturstyrelsen gør opmærksom på app’en WriteReader, der henvender sig til mindre børn og fokuserer på opdagende skrivning. App’en er blevet benyttet i københavnske børnehaver, og projektet bør inddrage erfaringerne herfra. Kulturstyrelsen opfordrer desuden til, at ansøger i løbet af projektet skitserer mulige driftsmodeller og medtager disse i den afsluttende rapport.