Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabs-undervisningen

Kort om projektet

Der ligger nogle oplagte muligheder for at integrere bibliotekarens /informationsspecialistens kompetencer i forhold til kvalificering af ideer og koncepter med informationskompetencer. Lotte Darsø skriver om innovationsprocesser:

”Processen starter med et brændende spørgsmål eller et vigtigt emneområde, der skal udforskes for muligheder og processen involverer indhentning og diskussion af vigtige spørgsmål - relevant information og interessant viden. Dette mønster fortsætter som en iterativ proces - det gentager sig indtil gruppen har fundet frem til et koncept - eller en bærende ide. (Darsø, 2011, s. 60)

Eksplorativ og undersøgende informationssøgning er ud fra et informations-videnskabeligt perspektiv et integreret element i innovative processer, og informationsfaglig vejledning et led i udvikling af ideer og koncepter inden for de forskellige faglige områder.

Der er imidlertid også indlagt benspænd for bibliotekaren. Idegenerering og kvalificering af ideer kan således ske med en bred vifte af videns- og informationsressourcer. Dertil kommer, at et tilfældigt og tilsyneladende unyttigt søgeresultat kan skubbe ideen i nye retninger og dermed kvalificere den, mens den systematiske søgeproces indsnævrer fokus. Her kan det være nyttigt at udvide søgefokus på en bevidst tilfældig måde (eksplorativ søgning) (White, 2009 og Bell, 2007).

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Styregruppen for DEFF har behandlet jeres ansøgning og har vurderet, at ansøgningen i tilstrækkelig grad lever op til vurderingskriterierne i projektkaldet, og der gives derfor tilsagn.
Samlet bevilling: 280.500 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Biblioteksleder VIA University College: Per Steen Hansen