Biblioteket i læringsfællesskabet – med hvilke konsekvenser for særejet?

Kort om projektet

Projektet arbejdet vil skabe en fælles forståelse af bibliotekets fremtidige opgaver og services i relation til bibliotekets placering på campus Bindslevs Plads og for biblioteks værtsrolle i det nye fælleseje. Den fælles forståelse af biblioteket som læringsinstitution vil danne afsæt for en behovs- og funktionsplan for nyindretning af biblioteket og for de fysiske designløsninger, der kan indgå. Hensigten er, at positionere biblioteket stærkt på campus og at identificere bibliotekets optimale rolle i et fælleseje med en læringsinstitution.

Begrundelse for tilsagn

Projektet sigter mod løsning af en udfordring, som knytter specifikt an til bibliotekets placering på Campus Bindslevs Plads, og den problematik biblioteket står overfor i relation til værtsrollen og den nye fælles indgang. Kulturstyrelsen finder projektet interessant, men meget tæt knyttet til bibliotekets lokale udfordringer på pladsen. Modningen gives til at arbejde
videre med en model der identificerer bibliotekets rolle i fælleseje med en læringsinstitution. Målet er projektet kan give inspiration og metoder, som kan anvendes nationalt for andre folkebiblioteker.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Silkeborg Bibliotekerne