Biblioteket i city

Kort om projektet

På baggrund af brugermønstre og behov hos city-brugeren (dem som kommer i bymidten for at handle) samt på baggrund af bibliotekernes og detailhandlens styrker og værdier undersøges, hvordan disse kan spille sammen for at kvalificere city-brugerens oplevelse i midtbyen. Der udvikles en model, der bygger på 4-rumsmodellen og cross-channel-strategier og nyudviklede tiltag testes og effektmåles for at optimere markedsføringen til målgruppen sådan at både bibliotekernes brug og butikkernes salg øges.
Samlet bevilling: 291.400 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Herning Bibliotekerne