Bibliotekernes Chatbot

Kort om projektet

Projektet vil, på basis af DDB CMS, etablere en chatbotplatform til bibliotekerne, som muliggør udvikling og konfigurering af forskellige typer chatbots, fx til bestemte sektioner af (DDB)sitet, i relation til bestemte søgninger/ressourcer og potentielt via andre digitale biblioteksservices. Projektet vil gøre chatbot-teknologien til en anvendelig, kosteffektiv og integreret del af bibliotekernes digitale platforme. Chatbots kan blive bibliotekernes nye dialogbaserede redskab, som i direkte kontakt med borgeren, kan understøtte det eksisterende formidlingsarbejde og styrke synliggørelsen af bibliotekernes ressourcer og tilbud. Projektet leverer en bæredygtig og veldokumenteret teknisk platform – i form af et DDB CMS modul - som udgangspunkt for udvikling af chatbots. Modulet skal være klar til overdragelse til DDB. På basis af chatbotplatformen leveres prototyper på chatbots. Endelig leveres en kvalificeret beskrivelse for implementering og idriftsættelse i DDB infrastrukturen.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Ballerup Bibliotekerne, Vejle Bibliotekerne

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at det vil have stor værdi for bibliotekerne at få afklaret potentialet ved chatbots, herunder brugsscenarier, målgrupper og bibliotekernes behov. Da der allerede findes en række udviklede tekniske løsninger, anser DDB anvendelsesmulighederne og potentialet i bibliotekskontekst for at være det egentligt værdifulde i projektet. I forlængelse heraf finder DDB, at det ikke er muligt at vurdere projektets værdi for brugerne, før afklaringen af potentialet er gennemført. DDB vil derfor på nuværende tidspunkt ikke yde tilskud til udvikling af en færdig chatbot, men derimod give tilsagn til projektets analysefase, hvor projektet afklarer potentialet for chatbots på bibliotekerne.
Samlet bevilling: 242.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt