Bibliometri Master Class

Kort om projektet

Den nuværende praksis for de universiteter der ønsker at opkvalificere deres personale indenfor området,
er at tilkøbe bibliometri-kurser, primært i Leiden. Kurserne betales pr. deltager og er dyre og hertil kommer
udgifter til hotel og transport, hvilket kan være begrænsende for at sende deltagere afsted på disse kurser.
Vi mener derfor at denne Master Class vil dække et eksisterende behov for denne type af viden, samt at
det overordnet set vil være ressourcebesparende, at afholde en Master Class i Danmark med undervisere
fra de populære kurser i Leiden og håber at DEFF kan se mulighederne i dette.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 142.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson Københavns Hovedbibliotek: Adrian Price