Bedre søgbarhed for bibliotekernes materialer og indhold i Google (Foranalyse)

Kort om projektet

Der er tale om en for-analyse af følgende projektidé.
Når brugerne skal finde nyheder og inspiration til nye bøger, foregår det meste af denne søgning i Google. Veninden fortæller om en spændende bog hun er ved at læse og vi hiver vores mobil frem og slår bogen op. Hvis biblioteket ikke dukker op som en del af de øverste søgeresultater, mister vi meget af brugernes fokus og de finder andre måder, at skaffe materialet. Biblioteket dukker med andre ord aldrig op i deres bevidsthed.
Fakta: I dag kommer 9% af samtlige postvisninger på randersbib.dk direkte fra google. Det er ikke meget, og der er et stort potentiale i denne ide. Hvis brugerne søger efter en bog eller forfatter på en mobil (50% af brugerne) så tager Google hensyn til brugernes placering og viser bibliotekets post højt i søgeresultatet. Problemet er, at der kun er en del af vores poster i Google (50.000 poster ude af 300.000 mulige på randersbib.dk). Derudover har vi slet ikke gjort noget for at optimere vores hjemmesider i forhold til høj placering i Google.

Samarbejdspartnere

Sønderborg Bibliotek, Odense Bibliotek, Aalborg Bibliotekerne, Kolding Bibliotek, Vejle Bibliotek og Horsens Bibliotek

Begrundelse for tilsagn

Sekretariatet vurderer, at projektet kan have høj strategisk værdi for bibliotekerne, da løsningen kan resultere i en større eksponering af bibliotekernes materialer. Kompleksiteten i projektet vurderes dog som relativ høj, hvorfor DDB mener, at der kan være usikkerhed omkring projektets realiserbarhed.

Af den grund, samt for at kvalificere projektets løsninger, indstilles ansøger til et højere beløb end det ansøgte til arbejdet med foranalyse og udfoldet projektbeskrivelse med det kriterie, at ansøger inddrager SEO-eksperter i en analyse af, hvordan de lokale bibliotekers hjemmesider bedst muligt kan blive præsenteret højere i søgeresultatet hos Google.

DDB har tiltro til denne model, da ansøger selv i ansøgningen peger på muligheden for at lade en SEO-analyse af de nuværende DDB CMS-hjemmesider være en del af arbejdet med en udfoldet projektbeskrivelse.
Samlet bevilling: 120.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Randers Bibliotek