Aula - ny kanal for læseinspiration

Kort om projektet

Aula bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. Med kommende 2 mio brugere og 4200 skoler og dagtilbud tilknyttet er Aula enyderst interessant kommunikationsplatform for bibliotekernes indsats med at pushe læseinspiration til
lærere samt pædagogisk personale og fremme læselyst blandt børn og forældre. Målet i dette projekt er at afdække hvordan, på hvilke måder og med hvilken typeaf læseinspiration, folkebibliotekerne kan være tilstede på Aula med det formål at styrke bibliotekernes tilstedeværelse i børn og deres voksnes hverdag med inspiration til børns læsning. Som resultat af projektet vil DDB og bibliotekerne desuden på et tidligt tidspunkt få afdækket, hvilke udfordringer og muligheder, der ligger for bibliotekerne i at benytte Aula som kommunikationskanal både for det enkelte bibliotek og ift et tværkommunalt samarbejde omkring produktion og distribution af indhold.

Samarbejdspartnere

Silkeborg Bibliotekerne

Begrundelse for tilsagn

Projektet passer til puljens tema og herunder den type af efterspurgte projekter, som fokuserer på at bringe biblioteket i spil i børns digitale hverdag. Projektet har strategisk værdi for bibliotekerne, da Aula er en oplagt kanal for bibliotekerne at forholde sig til og have en strategi for.

Det vurderes, at projektet har en middel grad af national værdi, da anvendeligheden af projektets koncepter vil afhænge af skolesamarbejdet i den enkelte kommune, hvilket ansøger også selv fremhæver. På baggrund af det i ansøgningen anførte, vurderes værdien for brugerne at være middel. Ansøgningens fokus er primært på bibliotekernes eksisterende indhold – fremfor at afdække og håndtere de meget forskelligartede informationsbehov, projektets brede målgruppe vil have.

Samlet set synes projektet at være af strategisk værdi med en middel grad af national værdi. Brugerværdien er på baggrund af ansøgningen vanskelig at vurdere, og synes at afhænge af et fokus på at undersøge målgruppernes behov.

Tilsagnet er reduceret dels på baggrund af en vurdering af, at projektets omkostninger forholdsmæssigt skal stå mål med projektets værdi for bibliotekerne og dels, da vurderingen er, at projektet med fordel kan præcisere og afgrænse målgruppen, hvilket bør kunne bidrage til at reducere projektets kompleksitet og dermed behovet for projekttimer.
Samlet bevilling: 300.000 kr.
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt