Auditiv litteraturformidling for de 3-7-årige

Kort om projektet

Et fremtrædende kendetegn ved den aktuelle børnekultur er, at den er domineret af skærme. Børn bliver konstant visuelt stimuleret gennem forskellige medier. Men hvad med højtlæsningstraditionen og evnen til at forestille sig fiktionsuniverser i stedet for at få dem serveret i en færdig visuel pakke?

Projektet skal nytænke sanselig litteraturformidling; et skærmfrit domæne, der giver børn lyst til at drømme sig ind i børnelitteraturen og spille en aktiv rolle i betydningsdannelsen af litteratur. Fokus er en ny kobling af den analoge højtlæsningstradition og den nye digitale børnekultur: De to er ikke nødvendigvis modstridende, men kan komplimentere hinanden i en læsestrategisk kontekst. Derfor inddrages forskere i multisensorisk og auditiv læsning.

Projektet introducerer en installation med lyd og lydbøger som alternativ til børns visuelle færden på skærme. Det skal ikke blot være en oplevelse på biblioteket, men skal også give børn lyst til at lytte og få flere forældre til at læse højt for deres børn. Det afdækkes: Hvad er drivere og barrierer for at dette lykkes?

Målgruppen er 3-7-årige + familier. Der skal udvikles ny auditiv litteraturformidling, som kan motivere til læsning, og også en konkret auditiv installation i det fysiske bibliotek. Begge dele udvikles i en iterativ designproces med børn, forældre, følgeforskere og eksperter i lyd og auditiv læsning. Resultatet er et inspirationskatalog og et koncept for, hvordan man kan arbejde med auditiv litteraturformidling.

Samarbejdspartnere

Sydhavnens Bibliotek, Københavns Kommunes Biblioteker
Samlet bevilling: 320.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt