AskSam databaser overføres til Aleph

Kort om projektet

Formålet er at overføre metadata vedr. sjældne
bøger fra et forældet og offentligt utilgængeligt
format (AskSam) til Det Kongelige Biblioteks
bibliotekssystem Aleph. Derved vil møjsommeligt
indsamlede metadata undgå at gå tabt og de vil
tværtimod blive offentligt tilgængelige for alle
nationalt og internationalt.
De boghistoriske samlinger består af sjældne bøger,
der er udtaget af hovedsamlingerne og fordelt på
særsamlinger. I de boghistoriske samlinger er der
en stor mængde metadata i forældede Asksamdatabaser,
som kun to medarbejdere pt. har adgang
til. Disse metadata er i nogle tilfælde digitalt fødte
og er i andre tilfælde inddateret fra håndskrevne og
maskinskrevne katalogkort, skrevet af bibliotekarer
(som fx Richard J. Paulli, 1890-1975). I nogle
tilfælde er AskSam-databaserne de eneste
oplysninger, der findes på bøgerne, men i de fleste
tilfælde indeholder AskSam-databaserne
supplerende eksemplarspecifikke oplysninger, der
vil berige de eksisterende poster.
Samlet bevilling: 501.321 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Anders Cato
aca [at] slks.dk