App-formidling til borgerne – en mediestrategi

Kort om projektet

Apps til smartphones og/eller tablets har for længst indtaget pladsen som en vigtig del af danskeres liv og bruges både til underholdning og praktiske opgaver. Således downloadede 58% af danske mobilbrugere mellem 16 og 89 år i 2014 apps på deres smartphone (Dansk Statistiks rapport ”IT-anvendelse i befolkningen 2014”).
Pt. beskæftiger bibliotekerne sig kun perifært med apps, i form af f.eks. borgerrettede kurser og foldere i det fysiske rum, men med projekt ”App-formidling til borgerne” udvides og kvalitetsforøges formidlingsarbejdet på dette område.
Projektets output er todelt. For det første udvikles en mediestrategi for apps gennem en seminarrække med deltagelse af folkebibliotekerne. Mediestrategien indeholder metoder til formidling af apps til borgerne og kan implementeres af folkebiblioteker fremadrettet. For det andet bliver projektets anvendte metode et bud på en model for, hvordan bibliotekerne i fremtiden håndterer nye medier, som ønskes indlemmet i bibliotekernes formidlingspraksis.
Projektet har endvidere fokus på Media Literacy, defineret som borgernes evne til at bruge, forstå og kritisk reflektere over medier og deres betydning, og med projektets udviklede mediestrategi vil bibliotekerne stå bedre rustet til at kunne påtage sig en større rolle på området.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek