Alle tiders helt - Fra middelalderen til fremtiden

Kort om projektet

Projektet arbejder med aktiv formidling af DK historien til de 8-12 årige drenge. Der etableres en helteklasse med 10-12 elever som over en længere periode dyrker middelalderhistorien med moderne læringsmidler og metoder. I projektet første del anvendes en afprøvende, afsøgende tilgang med fysiske aktiviteter og workshops med videnstilegnelse fra faglitteraturen og eksperter. På baggrund af første dels kompetenceudvikling vælger helteklassen et emne, der er udgangspunkt for aktiviteter og et fysisk produkt (f.eks. film, bog, spil).

Begrundelse for tilsagn

Projektet levendegør udvalgte dele af faglitteraturen og sætter den ind i en kontekst, der er relevant for målgruppen gennem en kobling af historieformidling, faglitteratur og moderne formidlingsmetoder. En styrke i projektet er, at det udnytter Nyborgs middelalderkulisse - fæstning og slot og udfylder rammen med både bibliotekets traditionelle ressourcer og formidling, der bruges som afsæt for læring og kreativ skabelse af et produkt i samarbejde med andre kulturelle aktører. Projektdeltagerne indgår desuden i et fysisk fællesskab med overbevisende potentiale til at stimulere deres nysgerrighed og skaberlyst.
Samlet bevilling: 171.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Nyborg Bibliotek