Aktiv læring i uformelle læringsrum.

Kort om projektet

Projektet sigter efter at udvikle samarbejdsmulighederne mellem kommunens skoler og det omgivende samfund, således at skolerne i højere grad bruger autentisk viden som en del af den daglige undervisning. Udviklingen skal ske gennem afholdelse af en messe, hvor områdets tilbud præsenteres. Samtidig opbygges en platform, hvor alle kommunens tilbud kortlægges og beskrives. Endelig skal skolernes læringscentre være ansvarlige for at udbrede kendskabet til platformen, vejlede i brug af platformen, italesætte og inspirere til brug af uformelle læringsmiljøer i alle fora og inspirere til brug af digitale medier.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Projektet er godt og enkelt og vil nemt kunne bruges af andre kommuner. Ideen med en tværinstitutionel platform, der vedligeholdes af læringscentrene, er oplagt. Projektet ligger på den måde fint i tråd med indsatsområdets fokus på skolebiblioteket som et vindue til verden. Tilskuddet er reduceret med kr. 113.000, som er ansøgt til leje af messecenter og til opbygning af teknisk platform, idet Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker i helt overvejende grad giver midler til udvikling og ikke til det materielle i et projekt, som kun vil komme egen kommune til gode.
Samlet bevilling: 245.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Skolebibliotekerne - Vesthimmerlands Kommune