Akademiforløb i Biblioteksdidaktik

Kort om projektet

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er et overbygningsprojekt, der har til formål at udvikle et online uddannelsesforløb i biblioteksdidaktik (efteråret 2018) målrettet fremtidens biblioteksformidler. Forløbet er et flex/online-forløb, dvs. en blanding af fjernundervisning (e-learning) og tilstedeværelse og er målrettet alle bibliotekets teams og arbejdet med alle bibliotekets målgrupper. Forløbet retter sig mod et generelt nationalt behov for opkvalificering indenfor læring og formidling samt dannelse af fælles faglig identitet. Undervisningsformen vil være web-baseret, bygge på grundbogen i biblioteksdidaktik (Biblioteksdidaktik 2017), være frit tilgængelig, understøtte netværksdannelse og tværfaglig udveksling. Opbygning: Grunddel, regional del og afsluttende prøve.
Samlet bevilling: 485.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Herning Bibliotekerne