Ældre, livskvalitet og bibliotekets digitale bøger

Kort om projektet

Formålet med projektet er at få ældre medborgere i gang med at bruge lydbøger og e-bøger på eReolen, og dermed tilføre deres hverdag et kulturtilbud, der kan bidrage til at højne livskvaliteten og mindske ensomhed. Projektet skal i dialog med borgere og personale afklare hvilke målgrupper blandt de ældre, der kan have nytte af tilbuddet, og hvordan det skal præsenteres for dem
for at være anvendeligt. Projektet omfatter også aktiviteter i forbindelse med den digitale læsning/lytning, som fx arrangementer på biblioteker/lokalcentre. Projektet skal udvikle forskellige lettilgængelige ITløsninger, der er tilpasset valgte målgr., fx et site med
10 lydbøger, der skiftes hver måned, en widget, eller eksisterende brugerflader med målrettet formidling. Desuden udarbejdes der en praktisk håndbog, med en række koncepter omfattende: IT-løsninger, vejledninger, valg af målgrupper, kombi af digitale og fysiske
aktiviteter mv. Tilbud/koncepter skal kunne bruges fremover til ældre i alle kommuner.

Samarbejdspartnere

Magistraten for Sundhed og Omsorg Aarhus, Aarhus bibliotekerne, Tænketanken, Frivillighedshovedstad, Københavns Biblioteker, eReolen

Begrundelse for tilsagn

DDB anser en undersøgelse af projektets målgruppe - den voksende gruppe af ældre medborgere – for at være af strategisk værdi bibliotekerne. Målgruppen kan have stor gavn af det skitserede bibliotekstilbud og gevinstpotentialet for bibliotekerne kan være tilsvarende stort. På den baggrund vurderer sekretariatet, at projektet har en stor værdi for både bibliotekerne og brugerne.

I kraft af, at projektet søger at nå ud til en ny, relativt ukendt målgruppe, har projektet brug for en stærk lokal forankring. Den nationale udbredelse er tænkt ind i projektet, da projektet vil levere en guide/håndbog i koncepter og mulige løsninger til inspiration og brug i andre kommuner, og da eReolen tænkes ind som mulig formidlingsplatform. Projektet anses derfor for at have en national værdi.

Projektets realiserbarhed bærer præg af en række risici. Målgruppen kan være svær at nå digitalt og/eller ønsker ikke at benytte sig af digitale tilbud. Målgruppen kan ligeledes vise sig at være for svag til at kunne håndtere tilbuddet, eller målgruppens behov kan være dækket af andre løsninger såsom NOTA, etc. Projektets realiserbarhed vurderes derfor til at være afhængig af resultaterne fra brugerundersøgelsen i projektets 1. fase. På denne baggrund anser DDB det på dette tidspunkt alene for hensigtsmæssigt at gennemføre projektets analysefase for dermed at få viden om projektets realiserbarhed inden en evt. løsning etableres. Tilsagnet er dermed reduceret i forhold til det ansøgte og ydes til projektets analysefase.
Samlet bevilling: 136.000 kr.
Målgruppe:
Igangværende:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt