Advisory board for digital litteratur

Kort om projektet

Bibliotekernes og dernæst brugernes adgang til den digitale litteratur kan optimeres, hvis vi samler vores erfaringer og realiserer en national overbygningsfunktion på området, konkretiseret ved et advisory board.
Advisory boardet består af biblioteksmedarbejdere, der i forskellig sammenhæng har beskæftiget sig med digital litteratur, herunder en repræsentant fra Litteratursiden.dk og en repræsentant fra det nuværende projekt ”Litteraturen kommer”. I advisory boardet samles således de ressourcer og den viden, som bibliotekerne samlet set har på området. Herunder også medlemmernes mangfoldige partnerskaber med centrale aktører på feltet, nationalt og internationalt, i et krydsfelt inden for bl.a. forskning, it og digitalisering, kunst og kulturformidling.
Udbredelsen nationalt styrkes ved at tilknytte en række ambassadører til advisory boardet.
Samlet bevilling: 408.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Aarhus Kommune, lokalbibliotekerne