Kort om projektet

Et nyt partnerskab mlm den lokale fagforening 3F og Helsingør Kommunes Biblioteker vil etablere bibliotekstilbud i fagforeningen med 3 aktiviteter: brugergruppe, fyraftensmøder/booktalks og minibibliotek. Projektet tager afsæt i en antagelse om sammenhæng mellem uddannelsesniveau, kulturvaner, læsefærdighed og adgang til litteratur.
Vores fokus er 3F-medlemmer, der af forskellige årsager ikke læser skønlitteratur. Projektet er en selvstændig videreudvikling af aktivitet i Hillerød Læser.
Samlet bevilling: 101.250 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Helsingør Kommunes Biblioteker