23 Maker ting - App

Kort om projektet

Med app'en ”23 Maker Ting” ønsker vi at imødekommende udviklingen i folkebibliotekets nyere maker-udbud og skabe et effektivt udgangspunkt for biblioteksansattes borgerrådgivning i de nye og innovative teknologiske muligheder i biblioteksrummet.
App’en vil som den første skabe en nem og overskuelig digital indgang til guides, vejledninger og know-how om de teknologier, som er offentligt/semi-offentligt tilgængelige rundt om i, og i forbindelse med, landets biblioteker. Dette være sig alt fra symaskiner til 3D printere og laserskærere. Designet vil være simpelt, og indholdet vil være skabt af relevant personale fra biblioteker på tværs af landet.
Med tanken om biblioteket og dets virke som et demokratisk rum for samling, formidling og deling af viden, vil vi med ”23 Maker Ting” gå fremtiden i møde, og støtte bibliotekets fortsatte væren som et rum for dannelse af ny viden og kundskaber i takt med den teknologiske udvikling – dette gennem samarbejder på tværs af den kommunale og private sektor.
Med ”23 Maker Ting” kan vi opkvalificere bibliotekernes samlede kompetencer inden for maker-området nu og fremover og inspirere til nye innovative indsatser.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 202.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Guldborgsund-bibliotekerne