1000 hits - hjææælp!

Kort om projektet

Randers:
Vi mener, at DDB CMS og app mangler en ny type inspirationslag. Vi vil analysere søgninger, kortlægge behovet for inspiration og udvikle designforslag til implementering i DDB CMS og app. Forlsag, der kan integreres i en række eksisterende projekter.
Søgefunktionen på DDB CMS er ikke optimal, når men bruger har et ukonkret informationsbehov og leder efter inspiration. Søges der bredt på fx "personlig udvikling" eller "krimi" frem for specifik titel eller forfatter, er resultatet 1.000 hits i en tilfældig rækkefølge. Det er uoverskueligt, og der er behov for en bedre hjælp til brugeren.
Det nye inspirationslag skal supplere den eksisterende søgefunktion og vise et mere relevant, overskueligt og inspirerende resultat. Inspirationslaget skal kombinere et mere kvalificeret udvalg af materialer, tilbud og tjenester, når en bruger søger bredt på fx "krimi".
Projektet fokuserer på udviklingsfaserne før implementering; dataindsamling, analyse, strategisk planlægning, designforlag og videndeling.

Begrundelse for tilsagn

Med afsæt i de i fastsatte vurderingskriterier er der i behandlingen af ansøgningen blevet lagt vægt på, at projektet forventes at have en høj brugerværdi, idet der sættes fokus på et brugsmønster/use-case – ”inspirationssøgende” – som er centralt for en god brugeroplevelse, men som ikke håndteres tilfredsstillende i de nuværende digitale bibliotekstjenester.

Desuden vurderes det positivt, at projektet tager afsæt i en problemstilling, som er af national karakter og søger at skabe en løsning, som kan bruges nationalt. Det må endvidere antages, at projektets design er gennemførligt, og projektet således har gode chancer for at nå de mål, som er beskrevet i ansøgningen. I forhold til projektets realiserbarhed, dvs. mulighederne for at sikre videnoverdragelse og erfaringer, så projektet reelt kan udbredes nationalt efter endt projektperiode, finder DDB, at der er behov for, at ansøger præciserer, hvordan man vil sikre dette.
Samlet bevilling: 280.000 kr.
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Randers Bibliotek